Home
>
Verkeersregels

Verkeersregels

1 juli 2019

Voor veel automobilisten geldt dat zij hun rijbewijs lang geleden hebben gehaald en dat zij de verkeersregels die de afgelopen jaren zijn ingevoerd niet zo goed kennen.

Hieronder een aantal van die nieuwere verkeersregels. Kent u ze allemaal?

– Als u via een uitrijstrook de rijbaan verlaat, moet u deze strook blijven volgen en mag u zodra er pijlen op de weg staan niet meer naar de rijbaan terug.

– Turborotondes bevatten meer rijstroken, die van elkaar gescheiden zijn door verhogingen. U kunt niet van rijstrook wisselen en helemaal rondrijden is niet mogelijk.

– De maximum snelheid op snelwegen is 130 km. per uur. Echter op sommige trajecten mag u om redenen van milieu, het landschap of verkeersveiligheid maximaal 120 km. (bijvoorbeeld tussen 6 – 19 uur) of 100 km. per uur rijden.

– Staat er op een Matrixbord een andere maximumsnelheid dan op een verkeersbord, dan geldt het bord met de laagste snelheid.

– Een rood kruis op het Matrixbord betekent dat die rijstrook niet gebruikt mag worden.

– U mag niet meer inzittenden vervoeren dan er veiligheidsgordels zijn in de auto.

– Dubbele witte strepen met de kleur groen ertussen op de Autoweg betekenen maximaal 100 km. per uur. Zijn de strepen doorgetrokken dan geldt een inhaalverbod; zijn ze onderbroken dan mag u inhalen.

– Dubbele witte strepen zonder de kleur groen ertussen betekenen maximaal 80 km. per uur. Dit zijn veelal doorgaande provinciale wegen.
Is er geen middenstreep dan geldt ook een maximum van 80 km. per uur, tenzij borden langs de weg 60 km. per uur aangeven. De wegen zijn dan smaller en er rijden ook fietsers of er zijn veel uitritten.

– Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km. per uur, tenzij anders aangegeven. Deze limieten worden steeds meer op de bebouwde kom-borden aangegeven.

– Op woonerven geldt een maximumsnelheid van 15 km. per uur.

– In steeds meer steden gelden milieuzones voor personenauto’s. Raadpleeg hiervoor www.mileuzones.nl. Op de borden voor het begin van de milieuzone staat aangegeven welke voertuigen de milieuzone niet mogen binnenrijden.

Terug naar overzicht
Neem contact op